ثبت نام جهت شرکت در نشست با حضور رئیس سازمان استاندارد

اولین نشست صمیمی پیگیری مشکلات صاحبان کسب و کار با حضور معاون رییس جمهور و رئیس سازمان استاندارد مهندس نیره پیروزبخت بصورت حضوری برگزار خواهد شد.
افراد یا نهادها می توانند ضمن ثبت نام، مسائل خود را در این نشست جلوی دوربین پایش با ایشان در میان بگذارند.

* نام :
*
*
*